Работен процес

 

Както всеки човек е индивидуална и уникална личност, така и интериорните проекти са индивидуални, уникални и различни. Поради тази причина работният процес може както да не премине през всички описани етапи, така и да изисква добавянето на нови стъпки, необходими само за Вашия проект!

В този първи етап се извършва запознаване с обекта и първоначална подготовка за работа по него.

Включва:

⇒ Измерване на всички стени, трегери, колони, греди, отвори и елементи.

⇒ Направа на снимки на помещенията.

⇒ Изчертаване на подложка с измерените елементи, като върху нея се номерират и отбелязват всички стени с техните размери и всички отвори.

ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТА

Този етап включва:

⇒ Разговор с Вас клиентите, като се обсъждат  вижданията и очакванията Ви за крайния вид на жилището. Изгражда се обща концепция за функционалността му. Тя се използва, за да се предложат няколко варианта, включващи различни разпределения на жилището и различни разположения на обзавеждането.

⇒ Последващ разговор, в който се доизяснява и уточнява крайния вариант на разпределение и разположение.

⇒ Изчертаване на финалния вариант, който ще послужи за следващия етап → триизмерна визуализация на жилището. 

ИДЕЕН ПРОЕКТ

В този етап се предлагат, както от Ваша страна, така и от страна на дизайнера, завършващи покрития на стени, тавани, подове, както и готово и поръчково обзавеждане.

След обсъждане на крайните варианти на различните позиции, се предоставят необходимия брой сцени, така че да може да се види детайлно цялото жилище в триизмерен план.

ВИЗУАЛИЗЦИЯ

Този етап е необходим, за да може на базата на крайният вариант от визуализацията, максимално близо до него да се осъществи и реализацията му.

⇒ Изчертават се се подробни планове с необходимите конструктивните промени, всички промени в различните видове инсталации, както и обработките и крайните покрития на подове, стени и тавани.

⇒ Изчертават се ключови елементи, в уголемен мащаб, за да може да се види максимално всеки един детайл.

⇒ Изготвят се подробни чертежи на всяка една стена със съответните позиции и размери на всички елементи от всички инсталации, строителни елементи и обзавеждане.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ

ПЛАНИРАНЕ