Заснемане на обект

В този първи етап се извършва запознаване с обекта и първоначална подготовка за работа по него.

Включва:

⇒ Измерване на всички стени, трегери, колони, греди и отвори.

⇒ Направа на снимки на помещенията.

⇒ Изчертаване на подложка с измерените елементи, като върху нея се номерират и отбелязват всички стени с техните размери и всички отвори.