Документация за ремонтни дейности

Този етап е необходим, за да може на базата на крайният вариант от визуализацията, максимално близо до него да се осъществи и реализацията му. Затова се правят подробни планове с необходимите конструктивните промени, всички промени в различните видове инсталации, както и обработките и крайните покрития на подове, стени и тавани. Изчертават се ключови елементи, в по-уголемен мащаб, за да може да се види максимално всеки един детайл. Изготвят се подробни чертежи на всяка една стена със съответните позиции и размери на всички елементи от всички инсталации, строително елементи и обзавеждане.